Spesialtilpasninger

Dette er møbler som kun blir produsert etter bestilling. Det gjør at vi i stor grad kan tilpasse sengene både når det gjelder utforming og mål. Dette er kraftige senger der det er lagt mye arbeid i overflatebehandlingen.  Pris vil bli gitt i hvert enkelt tilfelle, men prisnivået ligger mellom Nørholm og Elvegård/Fjellgård. .